altın
Web Sitemizi nasıl buldunuz?
Videonun büyük hali için tıklayın.
1.  Türkiye Çiçekçilikte Enlerini seçti
2.  Kedi bakımı
3.  Kediler
4.  Setirek
5.  Çiçek Mezatı
6.  Toptan Çiçek Satışı
7.  Yeni Açılan tüneller
8.  Parlak Çiçek Tanıtım Videosu
9.  Buffalo - Aslan - Timsah
10.  Kurtlar vadisi filistin fragmanı
Türkiye’nin Çiçeği,Türkiye’nin Çiçekçisiyle
Türkiye’nin Çiçeği,Türkiye’nin Çiçekçisiyle

GEREKÇE ve AMAÇ:
Ülkemiz iç piyasasında tüketilen kesme çiçeğin %55-60’ı İzmir il ve ilçelerinde üretilmekte olup, bu rakam Karanfil ve Gül üretiminde %70’lere ulaşmaktadır. Yaklaşık 5 bin üretici üyesi olan S.S. Flora Çiçek Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin 2009 yılı Karanfil ihracatı 50 milyon dala ulaşmış durumdadır. Üreticimizin çiçekleri Sera ve Mezat salonlarından çiçekçi esnafı tarafından alınmakta, gerekli işlem ve sanatsal sunum çalışmaları sonrası tüketime sunulmaktadır. Ülkemizde 300 bin kişilik istihdam yaratan sektörün, üreticisi ve satıcısıyla sesini duyurabilmek, ihtiyaç duyulan kurumsal destekleri alabilmek için bu proje hazırlanmıştır. Çiçekçilik sektörünün tamamının desteklediği bu projenin İzmir’den başlamasının sebebi; yukarıda da değinildiği üzere üretimdeki ağırlığı olup, 81 ilde örgütlenmesi olan İnterflora Çiçekçileri Derneği ile gerçekleşecektir.


PROJENİN ANA GÖRÜNTÜSÜ:
 Flora Çiçek Koop. Balçova İzmir Çiçek Mezatı’nda, Karanfil Buketleri hazırlanmış, 500 bin dal karanfil soğutmalı araca yüklenmiş şekilde, İzmir mülki erkanı ve proje destekçilerinin katılımıyla yapılacak tören sonrası, 81 ilde iletişimi ve 1.300 üyesi olan İNTERFLORA Çiçekçileri Derneği üyelerince buketler elde, tespit edilen güzergah boyunca koşularak İzmir Merkez geçilecek, ilk olarak İzmir Cumhuriyet Meydanı’na buketler bırakılacak, Atatürk heykeli süslenecek, daha sonra koşuya devam edilip Ankara yolundaki tüm yerleşim alanlarında bulunan ATATÜRK anıtlarına, bölgenin mülki erkanıyla karanfil buketleri sunulacak, gelinen her yerleşim biriminde İnterflora üyeleri süslenmiş araçları ve çalışanlarıyla korteji karşılayıp koşuya eşlik edeceklerdir. Etkinlik konaklamalar sonrası Ankara’nın tespit edilen bölgesinde İzmir’den yola çıkan ekip İnterflora ve destek veren diğer kurumların temsilcilerince karşılanacak. Süslenmiş araç ve çiçek buketleri eşliğinde koşan kortej ANITKABİR’e ulaşıp, geniş bir katılım ve organizasyonla ATA’mıza yerli üretim çiçeklerimiz sunulacaktır.

Proje Tarihi olarak 25- 29 Ekim arası, final olarak ise Cumhuriyet Bayramı resepsiyonları düşünül”mekte, Valilikler ve Anıtkabir Komutanlığı ile yapılacak görüşmeler sonrası tarih ve detaylar netleşecektir.

PROJE ANA ORTAKLARI VE GÖREV TANIMLARI:

* S.S.FLORA ÇİÇEK ÜRETİM ve PAZARLAMA KOOPERATİFİ: 50 bin adet Karanfili Balçova - Ankara güzergahı boyunca taşıyacak soğutmalı aracı temin etmek, startın verileceği alanın hazırlığını Balçova Belediyesi ile koordine etmek, yürütme kurulunda görev almak

* İNTERFLORA ÇİÇEKÇİLERİ DERNEĞİ: Projeyi Türkiye genelinde 1.300 çiçekçi üyeye duyurup tanıtmak, İzmir - Ankara koşu güzergahındaki üyelerini karşılama ve uğurlamada organize etmek, araç süsleme ve koşacak çiçekçi çalışanlarını tek tip giydirmek, proje iletişim sekretarya görevini üstlenmek, güzergah boyunca İnterflora denetim aracıyla eşlik etmek, yazışmalarda ve proje yürütme kurulunda görev almak, basın ile koordinasyonu sağlamak.

 PROJE DESTEKÇİLERİ VE PROJEDEKİ GÖREV TANIMLARI:

1-İZMİR VALİLİĞİ: Başlangıç startını vermek, güvenlik, trafik eskortu ve ambulans desteği ile güzergah boyu illerdeki valiliklerden gerekli desteği almak, Anıtkabir Komutanlığı ve gerekli yazışmalarda işbirliği etmek, basın duyurusu desteği vermek

2-AFYON ve ANKARA VALİLİĞİ: Afyon ve Ankara şehir girişinde trafik eskort, güvenlik ve ambulans desteği ile gerekli izin ve destekleri vermek, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ve resepsiyonunda projenin tarafları ve ürünlerine yer vermek

3-İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Başlangıç startını vermek, Belediye Bandosu’nu görevlendirmek, soğuk zincirli Karanfil taşıyacak Çiçek kamyonunu destekleyen kurumların logolarıyla giydirmek, final resepsiyonunu (izmir’de) üstlenmek, Belediye Spor Kulübü’nden Atlet sporcu desteği ve basın desteği vermek

4-İZMİR-ANKARA TİCARET ODALARI, İZMİR ESNAF SANATKAR ODALARI BİRLİĞİ, İZMİR SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ: İlgili üyelerinin de yer aldığı bu projenin duyuru, başlangıç ve finalinde yer almaları, maddi destek vermeleri istenecektir. İzmir Ticaret Odası yürütme kurulunda görev alacaktır.


5-İZMİR ve ANKARA ÇİÇEKÇİLER ODASI: Aynı zamanda İnterflora mensubu üye tabanına sahip olan bu odalar, İnterflora yönetimi ile koordineli olarak çalışıp, her türlü desteği vereceklerdir. Sekretarya görevinde İnterflora Çiçekçileri Derneği’ne destek olacaklardır.

6-ANTALYA KESME ÇİÇEK İHRAÇATCILARI BİRLİĞİ: Sektörün yurtdışına açılan yüzü olan birlik, tanıtım vizyonu ve birikimiyle projenin her aşamasında destek verecektir.

7-PROJE YÜRÜTME KURULU: Yukarıda adı geçen kurumlardan en az birer temsilcinin katılımıyla oluşturulacak, ilk görüşmeler ve projenin olgunlaşma aşamasında İnterflora Çiçekçileri Derneği Başkanı, S.S. Flora Çiçek Kooperatifi Başkanı ve İzmir Ticaret Odası temsilcisi “Yürütme Kurulu” olarak görev yapacaktır. Yazışmalar ve iletişim İnterflora Çiçekçileri Derneği tarafından yürütülecektir.


TÜRKİYE’NİN ÇİÇEĞİ TÜRKİYE’NİN ÇİÇEKÇİSİYLE ATA’SININ HUZURUNDA
CUMHURİYET ÇİÇEK KOŞUSU ETKİNLİK TAKVİMİ